ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η σχολή στεγάζεται σε ένα τριόροφο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

: Ιπποκράτους 70, 10680, Αθήνα

: 210 3603941

: edu@theatro-technis.gr

: Η γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, 13.00-18.00

: Γραμματεία: Γεωργία Σιδέρη