ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Image

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

δ.τ. ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Έδρα: Πεσμαζόγλου 5, 105 64, Αθήνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Καλή Παγουλάτου-Κυπαρίσση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Μαριάννα Κάλμπαρη

Ευχαριστούµε τον αρχιτέκτονα - ιστορικό του βιβλίου Κωνσταντίνο Στάικο, την φίλη, επιστηµονική συνεργάτιδα Καλή Παγουλάτου-Κυπαρίσση, επίσης, τον Παύλο Τζιώρκα για την πολύτιµη συµβολή του.