13 χρόνια χωρίς τον Γιώργο Λαζάνη

5.12.2006 - 5.12.2019 : 13 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαζάνη. Μας λείπει...